TIDLIGERE GRAVERBOLIG VED VIG KIRKE

Dette hus er en model af en meget gammel graverbolig som lå langs vestmuren ved siden af porten til kirkegården omkring Vig Kirke. Hvornår huset blev bygget vides ikke. Men det vides at Søren Sørensen var ringer, graver og skatteopkræver og boede i huset frem til 1939.Huset havde herefter flere forskellige ejere, og samtidig gjorde Fredningsmyndighederne Læs mere her

BRANDSTATIONEN, VIG

Det første frivillige brandkorps i Vig blev oprettet i 1928 og var på fem mand.Materiellet bestod af en brandsprøjte, der kunne hægtes bag på en personbil. Til daglig stod sprøjten i Forsamlingshusets stald. Man arbejdede tæt sammen med Asnæs Brandkorps, som havde en bil med slanger, men ingen pumpe. I 1946 blev den første rigtige Læs mere her

PORTNER- & VÆGTERBOLIGER VED PSYKIATRIHOSPITALET, NYKØBING SJ.

Ved indkørslen til Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland ligger to næsten ens boliger, beskrevet i tegningerne af arkitekt Kristoffer Warming som “Portner- & Vægterboliger”. I dag er det uklart, hvilken bolig der var det ene eller det andet. Fakta er, at de begge er solgt til privatboliger.Bygningerne ligger ved hospitalets hovedindkørsel fra Egebjergvej ind til et Læs mere her

EGEBJERG GAMLE SKOLE

I dag har ”Egebjerg Børnehave” til huse i den gamle skolebygning, der blev bygget i 1903 og indrettet med to skolestuer i underetagen, mens 1. salen fungerede som bolig for en førstelærer og en lærerinde.Skolen fungerede helt frem til 1960, hvor den nye skole med flere klassetrin blev taget i brug. Senere købte kørerlærer Erik Læs mere her

EBBELØKKE VANDVÆRK

Sidst i 1950’erne og 60’erne begyndte man at bygge en række vandværker i Odsherred, mange er i dag ringforbundet. Minimurerne valgte at bygge en model af Ebbeløkke vandværk, der er bygget i 1963.Modellen blev færdigbygget i 2010.

REDNINGSSTATIONEN SJ. ODDE

Redningsstationen på Sjællands Odde, blev bygget i 1953, og blev nedlagt 31-3-2000. For at bevare mindet om et velfungerende redningsvæsen, besluttede minimurerne at bygge en model af den karakteristiske rødstensbygning med den grønne port og de korslagte dannebrogs flag.  Modellen er bygget efter tegningerne fra 1953,  før udvidelsen og blev færdigbygget i 2004.

RØRVIG KRO & HESTESTALD

Rørvig Kro & Badehotel. Alt tyder på at Rørvig kro åbnede omkring 1886. Kroen har tidligere været tilholdssted for mange kunstnere, malere og forfattere, og det var tit kunstmalere, der malede krostuerne, og på væggene i hele kroen hang der malerier, som var malet af kunstmalere. Således blev en af serveringsstuerne i 1960 udsmykket med kakler og keramiske lysholdere Læs mere her

HUSET I ASNÆS

Lige præcis hvornår denne ejendom er bygget, vides ikke med bestemthed. Man ved den har været ejet af en skomager, der i 1902 solgte den til Carl Madsen, som flyttede sin cykelforretning i Høve til Asnæs. Da telefonen kom til Asnæs i 1908, blev centralen installeret i huset med 57 abonnementer. Efterhånden blev der bygget Læs mere her

LUMSAAS MEJERI

I bestræbelserne på at få en interessant og afvekslende miniby med de bygninger, der hørte til et velfungerende landsbysamfund, er Lumbsaas Andelsmejeri blevet fundet meget velegnet som repræsentant for de omkring 20 mejerier, der var i Odsherred for bare 50 år siden. Lumbsaas mejeri blev i 1962 købt af medicinalfirmaet ”Lundbeck”, der nu har indrettet Læs mere her

FAAREVEJLE MUSEUM

Tegningerne til Faarevejle museum, som modellen er bygget efter, er fra 1935. En senere tilbygning ud til haven er udeladt. Bygningsværket er karakteristisk med sin høje grund, der er sat op i marksten (kampesten). Ud mod haven har grunden en højde på 2,40 meter.De 4 museer: Faarevejle, Høve, Stenstrup og Nykøbing Sj. blev i 2003 Læs mere her

HØNSINGE MØLLEGÅRD

Til en mølle hører en gård. I stuehuset var der i ældre tid bageri. En staldlænge er revet ned, en bruges til værksted og en til beboelse. Indtil sin død boede den kendte møllebygger John Jensen på Hønsinge Møllegård.Modellen blev færdig i 2005.  

HØNSINGE MØLLE

Den første mølle i Hønsinge blev bygget i 1852.   Otte hestekøretøjer fra gårdene i Hønsinge kørte de 5½ mil til Kalundborg havn efter tømmer af pommersk træ.   Den første mølle brændte den 25. februar 1922. Samme skæbne led flere andre møller i Odsherred inden for kort tid. Årsagen blev aldrig opklaret. Hønsinge mølle blev atter Læs mere her

VANDTÅRNET I NYKØBING SJ.

Et interessant og meget spændene bygningsværk er Nykøbing Sj. vartegn ”Vandtårnet”. Den slanke helt runde bygning med sine skrå vægge og det mønstrede murværk omkring selve vandbeholderen er ikke, som mange formoder, et gammelt borgtårn, men er bygget som et vandtårn i 1913. Løselig udregnet er der medgået omkring 44.000 mursten.Modellen var færdig i 2002.

ANNEBJERG SMEDJE & VEJERBOD

Mellem Egebjerg og Nykøbing ligger en speciel lille bygning ved godset Anneberggård. Det var godsets kombinerede smedje og vejerbod. I dag står den nærmest som et minde om fortiden.Man gjorde virkelig noget ud af bygningerne førhen. Trods sin lidenhed er denne bygning påsat et spir, der er beklædt med kobberplader og udstyret med et ur Læs mere her

ANNEBJERGGÅRD HOVEDGÅRD

Hovedbygningen til godset Annebjerggård, der ligger mellem Egebjerg og Nykøbing Sj., er bygget i 1778 – oprindelig som en ”Portlænge” – med gennemkørsel midt på huset, hvilket stadig kan ses i bygningsværket. Annebjerggården har gennem tiderne skiftet ejere flere gange. Ved frasalget af den gamle hovedbygning (det nuværende vandrehjem og naturskole) og parkanlægget i 1916, Læs mere her

VIG PRÆSTEGÅRD

En rigtig hyggelig gammel præstegård med et stuehus og en portlænge, som virkelig er kommet til syne, efter at en gammel lade og staldbygning er revet ned, og nu ligger den smukt lige over for kirken. På vinkelbygningen er indmuret en granittavle med indskriften: ”PROFESSOR JOHAN FREDERIK BIERING, SOGNEPRÆST TIL VIG-ASMINDRUP 1844 – 67 BYGGED Læs mere her

RØRVIG KIRKE

Rørvig kirke er en middelalderkirke, hvor skibet, som det ældste, er bygget omkring 1170. I en beskrivelse af kirken kan læses, at der er foretaget flere udvidelser. Først blev koret bygget til, så kom våbenhuset, senere en forlængelse af skibet, og i 1853 blev tårnet opført. Skibet og koret er hovedsagelig bygget i røde munkesten, Læs mere her

LINDEHUSET

Linde Allé 1 Nyk. Sj., bygget i 1853, var tidligere kommunens fattighus. Bekvemmeligheder var der ikke mange af for husets beboere. Det menes, at der har været 8 – 10 lejemål med retirader (lokummer) i gården.  Af gamle fotografier kan man se, at der engang har været en købmandsbutik i huset. I dag er ”Lindehuset” Læs mere her

PAKHUSET I VIG

Pakhuset ved Vig station er nu fortid. Vi nåede at måle op, tegne og bygge det, inden det blev revet ned (februar 2000). Tidligere blev der fragtet store mængder gods med jernbanen, hvilket pakhusene ved de større stationer vidnede om. Vig pakhus var opført på buede grundpiller, hvorved man kunne kravle ind under bygningen, et Læs mere her

VANDTÅRNET I KELSTRUP

Vandtårnet i Kelstrup er fra damplokomotivernes tid. På strækningen er der mange stigninger, bl.a. mellem Asnæs og Grevinge, som krævede en mængde damp for at forcere, så det var nødvendig at fylde vand på undervejs.Modellen var færdig i 1996.

ODSHERREDS JERNBANE

Odsherredsbanen er en 49,4 km lang privat jernbane, der løber mellem Holbæk og Nyk. Sj. Jernbanen blev sat i drift den 17. maj 1899. Stationsbygningerne er tegnet af arkitekt Heinrick Wenck, som også har lavet tegningerne til Københavns hovedbanegård. Den murermester der havde entreprisen på 14 af stationsbygningerne på strækningen, fik i alt 108.000 kr. for arbejdet. Læs mere her

KLINTSØGÅRD

Fra herregården ”Klintsøgård” valgte vi at bygge den oprindelige hovedbygning. Den blev opført i 1912 – 13 på den udtørrede ”Klint sø”. Byggeomkostningerne var den gang på 32.000 kr. og der hørte 472 td. Land til gården Klintsøgård har haft en ret omskiftelig tilværelse med mange forskellige ejere i kortere eller længere åremål. Efter Brdr. Læs mere her

Bomhuset

Den første model der blev færdig var ”Bomhuset” fra Linde Allé 39, Nykøbing Sjælland, opført i 1830. Bomhuse var steder, hvor der opkrævedes vejskat, og hvor folk fra landet måtte betale afgift for at sælge deres varer på byens marked. Bompenge blev afskaffet i 1850erne. I København havde man det dog helt frem til 1915. Bomhuset er i Læs mere her