Arrangementer

 

Åbent hus!

Hvert år om foråret holdes der to åbent hus arrangementer. 

Det er aftenarrangementer kl. 18.30.

I år bliver det afholdt torsdag den 23. maj 2024 og mandag den 27. maj 2024.

 
 

Der bydes på en kop kaffe, og de aktive medlemmer viser husene og værkstedet frem.

 
 

 

BEMÆRK

VÆRKSTEDET KAN BESØGES HELE ÅRET EFTER AFTALE.

______________________________________

Hele året

Besøg også den i 1782 nedlagte “Ulkerup Skovlandsby

I udstillingshuset findes montrer med modeller af Niels Jenssøn’s gård, ( Stuehus og staldlænge ) samt et landskabsdiagram.

I umiddelbar nærhed af indhegningen står de 9 keramiske figurer af “Ulkerupfolket”

Adgangsforhold:
Indgang fra Egebjergvej ved Skovridergården “Mantzhøj”, Ulkerupvej 1.
Parkering ved søen. Følg vejen ind i skoven, forbi Barkladen og Skovsøen ca. 800 m ind i skoven.
Udstillingshus i indhegningen på venstre side af vejen.
Figurerne af “Ulkerupfolket” på højre side af vejen.

___________________________________________________________________________________________________________________

 Generalforsamling

                                                                      blev afholdt torsdag den 22. februar 2024

         Formanden, Otto Hallberg, bød velkommen.

      1.  Torsten Poulsen blev valgt til dirigent, og til evt. stemmetæller blev Palle Petersen valgt

      2.  Beretning v/ formanden.

      3.  Kassereren, Jørgen Albæk, forelagde det reviderede regnskab, til godkendelse.

      4.   Der var ikke indkommet nogle forslag.

      5.  .Kontingentet blev uændret 200 kr. pr. år.

      6.   Nyvalgt til bestyrelsen for 2 år blev: Jørn B. Sørensen og Susanne Sunke

                                                                     Jørgen Albæk modtog genvalg.

      7.   Valgt til bestyrelsessuppleanter for 1 år blev:  Torsten Poulsen og Bent Pedersen.                                                            

      8.   Valgt til revisor for 2 år blev:  Conni Petersen.              

      9.    Til revisorsuppleant for 1 år valgtes:  Karen

"Gode Historier" - Visit Odshereds arrangementer

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Julefrokost 2023

———————————–

Rejsegilde for "Svellebo

Mini-Odsherreds tur til Maribo Domkirke og Maribo Miniby

Tilføj din overskrift her

  Den 3. august 2023 havde foreningen en tur til Maribo. Først så vi Maribo Domkirke, hvor vi havde en guidet rundvisning. Derefter kørte vi til Maribo minibys værksted, hvor vi spiste vores medbragte mad og derefter fik forklaringer på hvordan de arbejder. Til sidst var vi i minibyen hvor vi også fik fortalt om bygningerne. De er i gang med at bygge Maribo Domkirke, et stort projekt der tager nogle år, meget flot.                                                                                                                                                                                    En god dag helt igennem, og vi var heldig med vejret. 

————————————————————————————————————   

Rejsegilde på Dyvekærgaard.