LUMSAAS MEJERI

I bestræbelserne på at få en interessant og afvekslende miniby med de bygninger, der hørte til et velfungerende landsbysamfund, er Lumbsaas Andelsmejeri blevet fundet meget velegnet som repræsentant for de omkring 20 mejerier, der var i Odsherred for bare 50 år siden.

Lumbsaas mejeri blev i 1962 købt af medicinalfirmaet ”Lundbeck”, der nu har indrettet det til administrationskontorer.

Bygningen er undergivet visse fredningsbestemmelser.
Modellen blev færdigbygget i 2005.