KAPELLET VED PSYKIATRIHOSPITALET, NYKØBING SJ.

Da arkitekt Kristoffer Warming i sin tid tegnede Psykiatrihospitalet, som blev bygget i perioden 1913-1915, var området som en hel lille by for sig med omkring 40 bygninger.


Hospitalet ligger smukt syd for Nykøbing Sj., omgivet af Grønnehave skov, fjorden og markerne. På selve området er bygningerne afgrænsede med træer, stier og små haver.
Hospitalet havde blandt meget andet egen Brandstation, Kirke, Kapel og Kirkegård. Kirken er en del af hovedbygningen og fremstår ganske som den blev bygget i 1915. I dag er kirken underlagt Nykøbing Kirke, men kun som lejlighedskirke, og der afholdes fast kun 1 årlig gudstjeneste, juleaften om formiddagen.


Kapellet, der er opført i nyklassisk stil, er fra 1918 og består af flere rum -blandt andet hovedrummet, hvorfra bisættelserne foregik, og bagest et sektionsrum til udtagning af hjerner til forskning.


Til hospitalet og i forbindelse med kapellet hører desuden en kirkegård. Denne er helt unik af sin art med ens gravsten til alle og kvinder og mænd begravet adskilt. Den første begravelse fandt sted i august 1920 og den sidste i 1987. I denne periode er ca. 700 patienter og ansatte begravet herfra.


På hospitalskirkegården er der i dag bevaret 337 gravsteder, hvilket i væsentlig grad skyldes, at både kapellet og kirkegården er fredet.
Modellen blev færdigbygget i 2012.