TIDLIGERE GRAVERBOLIG VED VIG KIRKE

Dette hus er en model af en meget gammel graverbolig som lå langs vestmuren ved siden af porten til kirkegården omkring Vig Kirke. 
Hvornår huset blev bygget vides ikke. Men det vides at Søren Sørensen var ringer, graver og skatteopkræver og boede i huset frem til 1939.Huset havde herefter flere forskellige ejere, og samtidig gjorde Fredningsmyndighederne et stort stykke arbejde for at frilægge landsbykirkerne.

Sognerådet blev inddraget i dette arbejde med tilbud om at købe huset, men mente prisen, 8.000 kroner, var for høj for et hus der skulle rives ned.
Der gik et par år, og en blikkenslager havde købt huset. Hans svigersøn, der læste til arkitekt, havde som eksamensopgave lavet tegninger til ombygning af huset med forretningslokale ud mod indkørslen til kirkegården…

Man var nu klar over, at skulle kirken frilægges, så var det nu der skulle handles. Prisen på huset var nu bare steget til 12.500 kroner. Huset blev købt og revet ned i 1960/61.

Kirkegårdsmuren er opført i kampesten og udgjorde samtidig bagmuren i huset, som fulgte murens krumning og havde vinduer ud mod kirkegården.
Modellen er færdigbygget i 2013.