REDNINGSSTATIONEN SJ. ODDE

Redningsstationen på Sjællands Odde, blev bygget i 1953, og blev nedlagt 31-3-2000.

For at bevare mindet om et velfungerende redningsvæsen, besluttede minimurerne at bygge en model af den karakteristiske rødstensbygning med den grønne port og de korslagte dannebrogs flag. 

Modellen er bygget efter tegningerne fra 1953,  før udvidelsen og blev færdigbygget i 2004.