KLINTSØGÅRD

Fra herregården ”Klintsøgård” valgte vi at bygge den oprindelige hovedbygning. Den blev opført i 1912 – 13 på den udtørrede ”Klint sø”. Byggeomkostningerne var den gang på 32.000 kr. og der hørte 472 td. Land til gården

Klintsøgård har haft en ret omskiftelig tilværelse med mange forskellige ejere i kortere eller længere åremål. Efter Brdr. Houlberg ejede den i 1940erne har der været hotelpension, råkost-kuranstalt og rekreationshjem. I 1993 købte Odsherreds Idrætshøjskole bygningerne med 14 td. Land park, som gav plads for 72 elever og 15 ansatte. Købesummen var 4,5 mill. Efter få år måtte de give op og i 1999 etableredes der så en idrætsefterskole. Tegningerne modellen er bygget efter er fra en større ombygning omkring hovedindgangen i 1943.
Modellen var færdigbygget i 1997.