RØRVIG KIRKE

Rørvig kirke er en middelalderkirke, hvor skibet, som det ældste, er bygget omkring 1170. I en beskrivelse af kirken kan læses, at der er foretaget flere udvidelser. Først blev koret bygget til, så kom våbenhuset, senere en forlængelse af skibet, og i 1853 blev tårnet opført. Skibet og koret er hovedsagelig bygget i røde munkesten, sakristiet og tårnet i gule flensborg-sten. Kirken var oprindelig midtpunkt i en landsby, men efter en sandflugt i 1500- tallet flyttede byen i læ ved fjorden. Nu knejser kirken frit og majestætisk med sin gule farve.
Modellen færdigbygget i 2002.