Niels Jenssøns Gård i Ulkerup Skov

Panorama over Ulkerup Skovlandskov

LANDSBYEN I ULKERUP SKOV

Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. (700 -800 m inde i skoven forbi Mantzhøj)

 

I 1999 fik Mini Odsherred en henvendelse fra Skov & Naturstyrelsen, ved skovfoged Kjeld Jensen, om vi kunne tænke os at lave en model af ”Niels Jenssøns” gård, gård nr. 3, i den i 1782 nedlagte skovlandsby i Ulkerup skov.

I efteråret 1982 raserede en storm netop det areal, hvor landsbyen havde ligget. Man fandt det herefter af kultur-historisk værdi at frilægge området, og arealet blev ryddet for væltede træer, og de gamle bygningers vægforløb blev frilagt.

Det var en stor og spændende udfordring. Alle materialerne skulle findes i naturen. Syldsten og sten til brolægning, på stranden, træ til stolper, bjælker, spær m.m., fra grene og kviste i skoven, stråtag, græs fra en brakmark.

Leret til tavlerne i bindingsværket skulle være af en ganske bestemt blanding (efter flere forsøg) af ler, grus, hø, lidt avispapir og en lille smule cement.

NIELS JENSSØNS GÅRD I ULKERUP SKOV

Niels Jenssøn var fæster (forpagter) på gården, da Ulkerup Landsby blev nedlagt i 1782, men fraflyttede først landsbyen i 1783. Antal beboere på gården i 1782 = 5 personer.
Tegningen er et udstykningskort fra 1782, der i fugleperspektiv viser gårdens beliggenhed, udseende og ydre størrelse.
Vi kan i dag kun gætte på, hvordan selve gården har set ud, hvad de forskellige rum har været brugt til, og hvor de forskellige dyr har været placeret. Vores gæt bygger på den stedlige byggeskik, på de syldsten og den brolægning, der stadig kan ses i terrænet, samt i en skifteforretning per 31. maj 1776.
Hjørnestenene er markeret i terræn = sten malet/kalket hvide.

Bindingsværket på Niels Jenssøns gård er lavet efter en egen , gammel type (det ods herredske bindingsværk), der klart adskilte sig fra det øvrige Sjælland.

Til højre tegning af odsherredsbindingsværk.

 

a.syldsten.
b.stolpe.
c.indvendig side bånd.  
d. bjælke.  
e. skråbånd, der stiver forbindelsen mellem stolpe og bjælke.

 1. læden (tagrem).  
  g.spær.  
  h.skalk
      forlængelse på spæret, der bærer den yderste lægte
     og hermed tagskægget.  
  i. støjle.  
 2. lægte, der holder støjlerne ind til læden

Rejsegilde på Niels Jenssøns gård i februar 2000.
Udgangspunktet for modellen har været de syldsten og den brolægning, der stadig kan ses og erkendes i terrænet, og forskellige skriftlige kilder og materiale, samt studier af enkelte gamle bygninger i Odsherred, og gamle sjællandske gårde på frilandsmuseet.

Materialer:

Egestolper i stuehus, fyrestolper i udlænger.

Bjælker, tagrem, spær m.m. ligeledes af fyr.

Støjler, lægter, stængetræer m.m. af bl.a. ask og rødel.
“Tømmeret” er tilhugget med økse.

På daværende tidspunkt, da vi var færdige med bygningen af denne model, regnede vi den for vores svendestykke. Alle aktive medlemmer havde bidraget til dens opførsel.

Niels Jenssøns stald tækket med strå. Rygningen er tang holdt fast af kragetræer. Mini-Odsherred blev i 2001 tildelt Odsherreds Turistforenings Vandrefad for sit arbejde og nok især for denne model.
Niels Jenssøns stald tækket med strå, Ulkerup Skov
Niels Jenssøns stuehus med bageovnen.
Nærbillede af bageovnen. Bageovn og skorsten er muret af tørret, men ubrændte mursten. Modellen var færdig i 2001, hvor den blev flyttet ud i udstillingshuset i Ulkerup Skov
Niels Jenssøns køkken og den åbne skorsten. Køkkenet var det centrale rum i bygningen med ildsted, hvorfra fyringen tillige skete i henholdsvis stuens jernkakkelovn, bageovn og bryggerkedel.
Niels Jenssøns stue med alkover.
½-del af Niels Jenssøns hestestald. På den tid stod heste og kvæg altid med hovedet op mod væggen. Rummet er med sine 4 fag stort nok til de mange heste, gården havde, og det underbygges af, at man her har fundet den smukkeste brolægning i landsbyen.
Niels Jenssøns lo med 2 plejle på væggen. Udgravningerne først i 1980’erne afslørede, ifølge bogen “Ulkerup” af Benedicte Fonnesbech-Wulff, en bemærkelsesværdig jævn gulvflade i dette rum.

Den ene af Niels Jenssøns vogne i porten til gaden.
I rummet er der to sten med borehuller til forankring af pegene – de jernpigge for enden af hver portstolpe, der holdt portstolpen på plads.