EGEBJERG GAMLE SKOLE

I dag har ”Egebjerg Børnehave” til huse i den gamle skolebygning, der blev bygget i 1903 og indrettet med to skolestuer i underetagen, mens 1. salen fungerede som bolig for en førstelærer og en lærerinde.
Skolen fungerede helt frem til 1960, hvor den nye skole med flere klassetrin blev taget i brug.

Senere købte kørerlærer Erik Lassen skolen og indrettede den til kursuscenter med første kursus i 1980. E. Lassen solgte ejendommen til arkitekt Kroman, der drev virksomheden videre. Midt i 90’erne var det på tale at bruge bygningerne som behandlingshjem for narkomaner, hvilket ikke var populært blandt befolkningen. Og da man manglede lokaler til en børnehave købte Trundholm kommune skolen tilbage og byggede den om til børnehave som blev indviet i august 19 97.
Modellen blev færdig i 2009.