BRANDSTATIONEN, VIG

Det første frivillige brandkorps i Vig blev oprettet i 1928 og var på fem mand.
Materiellet bestod af en brandsprøjte, der kunne hægtes bag på en personbil. Til daglig stod sprøjten i Forsamlingshusets stald. Man arbejdede tæt sammen med Asnæs Brandkorps, som havde en bil med slanger, men ingen pumpe.


I 1946 blev den første rigtige brandbil købt, en Ford A lastbil, som blev opbygget med siddepladser på det åbne lad til mandskabet. Samtidig i 1946 byggede man første halvdel af brandstationen, hvor brandbilen stod i den ene garage, mens kommunens vejtromle stod i den anden. Bygmestre var murermester Aage Sørensen og tømrermester Valdemar Jensen.
I 1953 blev brandstationen udvidet, og der blev indkøbt en Land Rover.


Ved kommunesammenlægningen i 1970 overgik Vig Brandvæsen til Trundholm Kommune, og materiellet blev løbende forøget.
Ved nedlæggelsen af Vig Brandvæsen og Brandstation i april 2009 rådede korpsets 16 frivillige brandmænd over en vognpark på 2 inspektørvogne, 1 automobilsprøjte, 1 Land Rover, 2 tankvogne og 1 miljøvogn.


Vig Brandstations bygninger blev i efteråret 2009 solgt til Vig Festival.
Modellen blev færdigbygget i 2012.