ANNEBJERGGÅRD HOVEDGÅRD

Hovedbygningen til godset Annebjerggård, der ligger mellem Egebjerg og Nykøbing Sj., er bygget i 1778 – oprindelig som en ”Portlænge” – med gennemkørsel midt på huset, hvilket stadig kan ses i bygningsværket.

Annebjerggården har gennem tiderne skiftet ejere flere gange. Ved frasalget af den gamle hovedbygning (det nuværende vandrehjem og naturskole) og parkanlægget i 1916, blev portene muret til og bygningen indrettet til bolig for ejerne. ”Tårnene” ud i gården er bygget til omkring 1920.

Over hoveddøren er der en indskrift som lyder:

Vi bygge en Borg,            Gud unde os her 
 vi bygge en Fæste          at bygge og bo                   
endog vi er kun              saa vi kan fange
fremmede Gæste.           den evige Ro.

Fabrikant J.C. Hempel købte gården i 1947, og solgte den  igen i 1982 til Hans Tandrup, der boede på gården frem til 2002, hvor Odsh. Kulturhistoriske museum erhvervede bygningerne og haveanlægget, ca. 30.000  m2. Der er indrettet administrationskontorer i hoved bygningen, og udbygningerne bruges til udstillinger.
Modellen blev færdig i 2009