Medlemskab af Mini-Odsherred

MINI ODSHERRED er en privat finansieret forening med omkring 40 medlemmer, der alle betaler et kontingent på Kr. 200 pr. år. 

!5 – 16 af disse medlemmer er p.t aktive på værkstedet.

Der behøves ingen faglig baggrund eller uddannelse for at deltage i byggeriet (men måske nok en del tålmodighed). 

Der er altid noget man er god til, blot interessen er til stede for at løse opgaver og være sammen med andre mennesker.

Bliv medlem!


Alle er velkomne til at støtte projekt Mini-Odsherred.

Kontingent er pt. kr. 200,00 pr. år.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til formanden på
tlf. 5931 5467, mobil 2345 7934.

En kreds af kvinder og mænd samles 2 gange om ugen for at bygge kendte og karakteristiske bygninger fra de 3 tidligere kommuner der i dag udgør Odsherred Kommune: Nykøbing-Rørvig, Trundholm og Dragsholm.

På billedet ses de aktive minimurere per maj 2007:
Fv: Otto Hallberg, Mogens K. Randrup, Bent T. Pedersen, Bent Lunde Petersen, Per Schytte, Ebbe Flensberg, Kaj F. Petersen, Anni Flensberg, Børge Nielsen, Merete Nielsen, Niels Jacobsen, Knud Larsen.
 

Materialer

Foreningens medlemmer fremstiller selv næsten alle de materialer, der bruges til at bygge med. Mange specielle hjælpemidler må også fremstilles på eget værksted.

Byggematerialerne finansieres ved sponsorstøtte og ved salg af reklameplads på væggene i værkstedslokalet.