Bomhuset

Den første model der blev færdig var ”Bomhuset” fra Linde Allé 39, Nykøbing Sjælland, opført i 1830.

Bomhuse var steder, hvor der opkrævedes vejskat, og hvor folk fra landet måtte betale afgift for at sælge deres varer på byens marked. Bompenge blev afskaffet i 1850erne. I København havde man det dog helt frem til 1915. Bomhuset er i dag i privat eje.
Modellen blev færdig i juli 1996