PORTNER- & VÆGTERBOLIGER VED PSYKIATRIHOSPITALET, NYKØBING SJ.

Ved indkørslen til Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland ligger to næsten ens boliger, beskrevet i tegningerne af arkitekt Kristoffer Warming som “Portner- & Vægterboliger”.


I dag er det uklart, hvilken bolig der var det ene eller det andet. Fakta er, at de begge er solgt til privatboliger.
Bygningerne ligger ved hospitalets hovedindkørsel fra Egebjergvej ind til et 80 tønder land stort område med 40 bygninger, hvoraf mange store og mange med flotte detaljer. Der anslås at være brugt ca. 8 mill. mursten til byggeriet.
“Sindsygehospitalet”, som det tidligere hed, blev bygget i perioden 1913-1915. Det blev taget i brug den 15. november 1915 og var fra starten fuldt belagt med ca. 600 patienter.

Det centrale anlæg med administration, kirke, brandstation, vaskeri og køkken blev opført i røde mursten, mens patientbygningerne blev bygget i flammede sten, pudset og kalket gule.
Alle patientbygningerne har navne som f.eks. “Birkehus”, “Lærkehus”, “Bakkegården”, “Fyrrehus”, “Syrenhus”, “Granhus”, “Bøgehus” osv.


Da hospitalet blev udvidet med “Sikringen” i 1918 var der plads til omkring 1000 patienter med ca. 700 ansatte.
Mange af bygningerne er i dag solgt eller bruges til andre formål som f.eks. Ungecenter, Odsherred Teater, Naturinstitution og Museum.
Modellerne blev færdigbygget i 2011.