STATSHUSMANDSBRUG SIDINGE FJORD (Sidinge Fjordvej 3, Vig)

Stuehus og stald af den første ejendom af fire statshusmands-brug på den udtørrede Sidinge Fjord (i folkemunde kaldet Venezuela). Den valgte ejendom (matr. nr. 2k Sidinge Fjord) er bygget i 1938-39 og er på ca. 22 td. ld. ,og efter ejerens oplysninger lidt større og knapt så skrabet som tidligere byggede statshusmandsbrug. Jorden til de fire ejendomme er udstykket fra ”Vestgaarden”. Jorden er ret sandet. Ejendommen er i dag nedlagt som selvstændigt landbrug.


Statshusmandsbrug var tidligere den almindelige betegnelse for mindre landbrug, der blev oprettet med forskellige former for statsstøtte efter vedtagelse af den første Husmandslov af 1899 (revideret i 1904). Efter revisionen af loven i 1909, var formålet etableringen af små landbrug oftest på 6 til 10 tdr. land, der helt eller i overvejende grad kunne underholde en familie.


Udstykningen af husmandsbrug var officiel politik indtil ca. 1945, men i 1950’erne satte en udvikling ind, der førte til et voldsomt fald i antallet af husmandsbrug, og i dag må de betegnes som historie.(Kilde Internet: Statshusmandsbrug).Modellen blev færdig i 2010.