VIG PRÆSTEGÅRD

En rigtig hyggelig gammel præstegård med et stuehus og en portlænge, som virkelig er kommet til syne, efter at en gammel lade og staldbygning er revet ned, og nu ligger den smukt lige over for kirken.

På vinkelbygningen er indmuret en granittavle med indskriften:

”PROFESSOR JOHAN FREDERIK BIERING, SOGNEPRÆST TIL VIG-ASMINDRUP 1844 – 67 BYGGED DENNE PRÆSTEGAARD I AARET 1845”

Over terrassedøren ud til haven er en anden tavle med følgende latinske ordlyd:

”UTINAM HANE DOMUM VERIS AMICES IMPLEAM!” I fri oversættelse står der:

”GID JEG MÅ FYLDE DETTE HUS MED SANDE VENNER”.

En udfordring ved denne model var taget. Men i samarbejde med en børstenbinder fandt vi et materiale (Bassis), der kunne bruges som stråtag.

Hovedbygningen blev færdigbygget 1999.

Efter en kort pause blev Portbygningen færdig i 2002.