TEKNISK SKOLE I NYKØBING

Huset her er en model af Nykøbing Sjælland Tekniske Skole opført af Håndværkerforeningen i 1893 – 94 på en grund, hvor det tidligere og meget brøstfældige rådhus, som var bygget i 1805, lå.

 I 1891 overtoges som gave fra byen det gamle Nykøbing Sjælland Rådhus til nedrivning, for på denne grund at opføre en Teknisk Skolebygning, dog på betingelse af, at der samtidig blev opført et sprøjtehus i tilknytning til den nye skole.

Skolen blev opført i røde mursten og facaden er muret med rig anvendelse af mønstre i murværket og rundbuede stik over vinduer og døre. 1.sals vinduer dekorativt koblede to og to med granitsøjler i mellem.

Taget er udført som et afvalmet skifertag, hvorpå der er anbragt to skorstenspiber.

Under tagskæget er der et bredt bånd med malede håndværkssymboler. 

På vest facaden er der lavet plads til inskriptioner og byvåben.


Mini-Odsherred byggede Modellen i 2019 – 20