SKOVRIDDERGÅRDEN “MANTZHØJ”

Skovridergården “Mantzhøj” blev bygget i 1829 som erstatning for den fæstegård, der var udflyttet fra Ulkerupvej skovlandsby, da denne i 1782 ved Kongens beslutning blev nedlagt for at forbedre skovens tilstand.

Gården blev bygget af ca. 165.000 stk. brændte sten fra teglværket i Ulkerupvej skov.

Gården fik navnet “Mantzhøj” efter den tyskfødte skovrider Johan Henrik Montzius, der var den første forstuddannede skovrider i distriktet fra 1757 – 1793.

Hovedbygningen anvendes som bolig for skovrideren med familie.

En længe er Indrettet som kontorer for Odsherred skovdistrikt under statsskovvæsenet. En tredje længe anvendes som lagerlokaler for skovens folk.

Ifølge de gamle dokumenter skulle skovridergården være en firelænget gård.

Den fjerde længe, som antagelig har ligget over for hovedbygningen ud mod vejen, er formodentlig revet ned og erstattet af de to stengærde, som afgrænsning af gårdspladsen ud mod offentlig vej.