Arrangementer

"Gode Historier" - Visit Odsherreds arrangementer

     Å B E N T H U S

2017
Hvert år sidst i Maj måned, sædvanligvis i uge 22,          holder vi "Åbent Hus" et par aftner.

I 2017 bliver det mandag den 29. maj og onsdag den 31. maj, begge dage fra kl. 19,00, alle er velkommen og der kan køres helt frem til udstillingen.

Vi glæder os rigtig meget til at vise udstillingen frem.

Efter sæsonafslutningen i 2014 begyndte vi at flytte om på husenes placering i forhold til hinanden. 

Det er vi fortsat med i 2015 og 2016.                          Vi har fået meget mere plads at udstille på, så husene bliver spredt over et større areal med køreveje imellem.

Allerede ved åbent hus arrangementet i 2015 kunne vi vise et rigtig flot, men ikke helt færdigt anlæg frem.

Det bliver stadig udbygget med nye huse, hvorfor vi håber rigtig mange vil aflægge os et besøg.


  

BEMÆRK
Værkstedet kan besøges hele året efter aftale. 

Generalforsamling 2015

Foreningens årlige generalforsamling blev i 2017 afholdt Mandag den 27. Februar kl. 19,30 i Vig Forsamlingshus.

Iflg. vedtægterne konstituerer bestyrelsen sig snarest efter, hvilket for 2017 vil sige mandag den 6. marts.

Bestyrelsen konstituerede sig med:

Formand:                     Otto Hallberg
Næstformand:              Per Schytte
Kasserer:                     Bent Pedersen
Sekretær:                    Anni Flensberg
Bestyrelsesmedlem:     Keld Nielsen

H E L E Å R E T:

Besøg også den i 1782 nedlagte "Ulkerup Skovlandsby"

I udstillingshuset findes montrer med modeller af Niels Jenssøn's gård, ( Stuehus og staldlænge ) samt et landskabsdiarama.

I umiddelbar nærhed af indhegningen står de 9 keramiske figurer af "Ulkerupfolket"

Adgangsforhold:
Indgang fra Egebjergvej ved Skovridergården "Mantzhøj", Ulkerupvej 1.
Parkering ved søen. Følg vejen ind i skoven, forbi Barkladen og ca. 800 m ind i skoven.
Udstillingshus i indhegningen på venstre side af vejen.
Figurerne af "Ulkerupfolket" på højre side af vejen.