Mini-Odsherreds færdigbyggede huse

BOMHUSET

Den første model der blev færdig var ”Bomhuset” fra Linde Allé 39, Nykøbing Sjælland, opført i 1830.

Bomhuse var steder, hvor der opkrævedes vejskat, og hvor folk fra landet måtte betale afgift for at sælge deres varer på byens marked. Bompenge blev afskaffet i 1850erne. I København havde man det dog helt frem til 1915. Bomhuset er i dag i privat eje.
Modellen blev færdig i juli 1996

KLINTSØGÅRD

Fra herregården ”Klintsøgård” valgte vi at bygge den oprindelige hovedbygning. Den blev opført i 1912 – 13 på den udtørrede ”Klint sø”. Byggeomkostningerne var den gang på 32.000 kr. og der hørte 472 td. Land til gården

Klintsøgård har haft en ret omskiftelig tilværelse med mange forskellige ejere i kortere eller længere åremål. Efter Brdr. Houlberg ejede den i 1940erne har der været hotelpension, råkost-kuranstalt og rekreationshjem. I 1993 købte Odsherreds Idrætshøjskole bygningerne med 14 td. Land park, som gav plads for 72 elever og 15 ansatte. Købesummen var 4,5 mill. Efter få år måtte de give op og i 1999 etableredes der så en idrætsefterskole. Tegningerne modellen er bygget efter er fra en større ombygning omkring hovedindgangen i 1943.
Modellen var færdigbygget i 1997.

ODSHERREDS JERNBANE

Odsherredsbanen er en 49,4 km lang privat jernbane, der løber mellem Holbæk og Nyk. Sj. Jernbanen blev sat i drift den 17. maj 1899. Stationsbygningerne er tegnet af arkitekt Heinrick Wenck, som også har lavet tegningerne til Københavns hovedbanegård. Den murermester der havde entreprisen på 14 af stationsbygningerne på strækningen, fik i alt 108.000 kr. for arbejdet. I dag er samtlige stationsbygninger nedlagt og solgt til private.

ASNÆS STATION

Asnæs station tegnet af arkitekt Heinrick Wenck. 
Modellen blev færdigbygget i 1999.

VANDTÅRNET I KELSTRUP

Vandtårnet i Kelstrup er fra damplokomotivernes tid. På strækningen er der mange stigninger, bl.a. mellem Asnæs og Grevinge, som krævede en mængde damp for at forcere, så det var nødvendig at fylde vand på undervejs.
Modellen var færdig i 1996.

PAKHUSET I VIG

Pakhuset ved Vig station er nu fortid. Vi nåede at måle op, tegne og bygge det, inden det blev revet ned (februar 2000). Tidligere blev der fragtet store mængder gods med jernbanen, hvilket pakhusene ved de større stationer vidnede om.

Vig pakhus var opført på buede grundpiller, hvorved man kunne kravle ind under bygningen, et rum der var et yndet skjulested for legende børn – dog ikke i perioden 1940 til 1945, hvor lokale modstandsgrupper anvendte det store hulrum som alle tiders gemmested for våben og ammunition.
Modellen blev færdig i 1997

LINDEHUSET

Linde Allé 1 Nyk. Sj., bygget i 1853, var tidligere kommunens fattighus.

Bekvemmeligheder var der ikke mange af for husets beboere. Det menes, at der har været 8 – 10 lejemål med retirader (lokummer) i gården.

 Af gamle fotografier kan man se, at der engang har været en købmandsbutik i huset. I dag er ”Lindehuset” i privat eje og efter ombygning i 1983 – 84 indeholder det nu fem moderne lejligheder.

 Modellen blev færdigbygget i 1999

RØRVIG KIRKE

Rørvig kirke er en middelalderkirke, hvor skibet, som det ældste, er bygget omkring 1170. I en beskrivelse af kirken kan læses, at der er foretaget flere udvidelser. Først blev koret bygget til, så kom våbenhuset, senere en forlængelse af skibet, og i 1853 blev tårnet opført. Skibet og koret er hovedsagelig bygget i røde munkesten, sakristiet og tårnet i gule flensborg-sten. Kirken var oprindelig midtpunkt i en landsby, men efter en sandflugt i 1500- tallet flyttede byen i læ ved fjorden. Nu knejser kirken frit og majestætisk med sin gule farve.
Modellen færdigbygget i 2002.

VIG PRÆSTEGÅRD

En rigtig hyggelig gammel præstegård med et stuehus og en portlænge, som virkelig er kommet til syne, efter at en gammel lade og staldbygning er revet ned, og nu ligger den smukt lige over for kirken.

På vinkelbygningen er indmuret en granittavle med indskriften:

”PROFESSOR JOHAN FREDERIK BIERING, SOGNEPRÆST TIL VIG-ASMINDRUP 1844 – 67 BYGGED DENNE PRÆSTEGAARD I AARET 1845”

Over terrassedøren ud til haven er en anden tavle med følgende latinske ordlyd:

”UTINAM HANE DOMUM VERIS AMICES IMPLEAM!” I fri oversættelse står der:

”GID JEG MÅ FYLDE DETTE HUS MED SANDE VENNER”.

En udfordring ved denne model var taget. Men i samarbejde med en børstenbinder fandt vi et materiale (Bassis), der kunne bruges som stråtag.

Hovedbygningen blev færdigbygget 1999.

Efter en kort pause blev Portbygningen færdig i 2002.

ANNEBJERGGÅRD HOVEDGÅRD

Hovedbygningen til godset Annebjerggård, der ligger mellem Egebjerg og Nykøbing Sj., er bygget i 1778 - oprindelig som en ”Portlænge” - med gennemkørsel midt på huset, hvilket stadig kan ses i bygningsværket.

Annebjerggården har gennem tiderne skiftet ejere flere gange. Ved frasalget af den gamle hovedbygning (det nuværende vandrehjem og naturskole) og parkanlægget i 1916, blev portene muret til og bygningen indrettet til bolig for ejerne. ”Tårnene” ud i gården er bygget til omkring 1920.

Over hoveddøren er der en indskrift som lyder:

Vi bygge en Borg,            Gud unde os her 
 vi bygge en Fæste          at bygge og bo                   
endog vi er kun              saa vi kan fange
fremmede Gæste.           den evige Ro.

Fabrikant J.C. Hempel købte gården i 1947, og solgte
den  igen i 1982 til Hans Tandrup, der boede på gården frem til 2002, hvor Odsh. Kulturhistoriske museum erhvervede bygningerne og haveanlægget, ca. 30.000  m2. Der er indrettet administrationskontorer i hoved bygningen, og udbygningerne bruges til udstillinger.
Modellen blev færdig i 2009

ANNEBERG SMEDJE & VEJERBOD

Mellem Egebjerg og Nykøbing ligger en speciel lille bygning ved godset Anneberggård. Det var godsets kombinerede smedje og vejerbod. I dag står den nærmest som et minde om fortiden.
Man gjorde virkelig noget ud af bygningerne førhen. Trods sin lidenhed er denne bygning påsat et spir, der er beklædt med kobberplader og udstyret med et ur - modellen er isat et gammelt armbåndsur.
Færdigbygget 1999.

VANDTÅRNET I NYKØBING SJ.

Et interessant og meget spændene bygningsværk er Nykøbing Sj. vartegn ”Vandtårnet”.

Den slanke helt runde bygning med sine skrå vægge og det mønstrede murværk omkring selve vandbeholderen er ikke, som mange formoder, et gammelt borgtårn, men er bygget som et vandtårn i 1913.

Løselig udregnet er der medgået omkring 44.000 mursten.
Modellen var færdig i 2002.

HØNSINGE MØLLE

Den første mølle i Hønsinge blev bygget i 1852.  

Otte hestekøretøjer fra gårdene i Hønsinge kørte de 5½ mil til Kalundborg havn efter tømmer af pommersk træ.  

Den første mølle brændte den 25. februar 1922. Samme skæbne led flere andre møller i Odsherred inden for kort tid. Årsagen blev aldrig opklaret.

Hønsinge mølle blev atter opbygget. Det vil sige, at det egentlig var en mølle fra Dalby, som blev flyttet til Hønsinge. Her knejser den nu som vartegn for egnen, og på vandet bruges møllen som landkending af mange sejlere.

Modellen var færdig og blev sat ud i 2005.

HØNSINGE MØLLEGÅRD

Til en mølle hører en gård.

I stuehuset var der i ældre tid bageri.

En staldlænge er revet ned, en bruges til værksted og en til beboelse.

Indtil sin død boede den kendte møllebygger John Jensen på Hønsinge Møllegård.
Modellen blev færdig i 2005.
 

FAAREVEJLE MUSEUM

Tegningerne til Faarevejle museum, som modellen er bygget efter, er fra 1935.

En senere tilbygning ud til haven er udeladt.

Bygningsværket er karakteristisk med sin høje grund, der er sat op i marksten (kampesten).

Ud mod haven har grunden en højde på 2,40 meter.
De 4 museer: Faarevejle, Høve, Stenstrup og Nykøbing Sj. blev i 2003 sammenlagt og de fire bygninger er solgt.

I stedet har man købt Anneberggård ved Nykøbing Sj.   Modellen blev færdigbygget i 1999.

LUMSAAS MEJERI

I bestræbelserne på at få en interessant og afvekslende miniby med de bygninger, der hørte til et velfungerende landsbysamfund, er Lumbsaas Andelsmejeri blevet fundet meget velegnet som repræsentant for de omkring 20 mejerier, der var i Odsherred for bare 50 år siden.

Lumbsaas mejeri blev i 1962 købt af medicinalfirmaet ”Lundbeck”, der nu har indrettet det til administrationskontorer.

Bygningen er undergivet visse fredningsbestemmelser.
Modellen blev færdigbygget i 2005.

HUSET I ASNÆSLige præcis hvornår denne ejendom er bygget, vides ikke med bestemthed. Man ved den har været ejet af en skomager, der i 1902 solgte den til Carl Madsen, som flyttede sin cykelforretning i Høve til Asnæs.

Da telefonen kom til Asnæs i 1908, blev centralen installeret i huset med 57 abonnementer.

Efterhånden blev der bygget til huset både i højden og i længden, og der blev indrettet butik med isenkram og el-artikler. Cykelforretningen blev solgt fra i 1924.

Det formodes, at den telefonistbetjente telefoncentral, som fik flere abonnementer, fortsatte med at fungere i lokalerne frem til automatiseringen i 1972, hvorefter den selvejende institution ”HUSET I ASNÆS”, der blev stiftet i januar 1973, erhvervede bygningen.

I dag anvender Odsherredskunstnerne bygningen til skiftende udstillinger af egne værker og af skiftende gæstekunstneres malerier og skulpturer.
Modellen er færdigbygget i 2009.RØRVIG KRO & HESTESTALD

Rørvig Kro & Badehotel.

Alt tyder på at Rørvig kro åbnede omkring 1886. Kroen har tidligere været tilholdssted for mange kunstnere, malere og forfattere, og det var tit kunstmalere, der malede krostuerne, og på væggene i hele kroen hang der malerier, som var malet af kunstmalere. Således blev en af serveringsstuerne i 1960 udsmykket med kakler og keramiske lysholdere af kunstneren Bjørn Wiinblad.
Modellerne af Rørvig kro og hestestald blev færdige og flyttet ud på udstillings-arealet i foråret 2007 .

REDNINGSSATIONEN SJ. ODDE.

Redningsstationen på Sjællands Odde, blev bygget i 1953, og blev nedlagt 31-3-2000.

For at bevare mindet om et velfungerende redningsvæsen, besluttede minimurerne at bygge en model af den karakteristiske rødstensbygning med den grønne port og de korslagte dannebrogs flag. 

Modellen er bygget efter tegningerne fra 1953,  før udvidelsen og blev færdigbygget i 2004.

EBBELØKKE VANDVÆRK

Sidst i 1950’erne og 60’erne begyndte man at bygge en række vandværker i Odsherred, mange er i dag ringforbundet. Minimurerne valgte at bygge en model af Ebbeløkke vandværk, der er bygget i 1963.
Modellen blev færdigbygget i 2010.

EGEBJERG GAMLE SKOLE

I dag har ”Egebjerg Børnehave” til huse i den gamle skolebygning, der blev bygget i 1903 og indrettet med to skolestuer i underetagen, mens 1. salen fungerede som bolig for en førstelærer og en lærerinde.
Skolen fungerede helt frem til 1960, hvor den nye skole med flere klassetrin blev taget i brug.

Senere købte kørerlærer Erik Lassen skolen og indrettede den til kursuscenter med første kursus i 1980. E. Lassen solgte ejendommen til arkitekt Kroman, der drev virksomheden videre. Midt i 90’erne var det på tale at bruge bygningerne som behandlingshjem for narkomaner, hvilket ikke var populært blandt befolkningen. Og da man manglede lokaler til en børnehave købte Trundholm kommune skolen tilbage og byggede den om til børnehave som blev indviet i august 19 97.
Modellen blev færdig i 2009.

STATSHUSMANDSBRUG SIDINGE FJORD (Sidinge Fjordvej 3, Vig)

Stuehus og stald af den første ejendom af fire statshusmands-brug på den udtørrede Sidinge Fjord (i folkemunde kaldet Venezuela). Den valgte ejendom (matr. nr. 2k Sidinge Fjord) er bygget i 1938-39 og er på ca. 22 td. ld. ,og efter ejerens oplysninger lidt større og knapt så skrabet som tidligere byggede statshusmandsbrug. Jorden til de fire ejendomme er udstykket fra ”Vestgaarden". Jorden er ret sandet. Ejendommen er i dag nedlagt som selvstændigt landbrug.
Statshusmandsbrug var tidligere den almindelige betegnelse for mindre landbrug, der blev oprettet med forskellige former for statsstøtte efter vedtagelse af den første Husmandslov af 1899 (revideret i 1904). Efter revisionen af loven i 1909, var formålet etableringen af små landbrug oftest på 6 til 10 tdr. land, der helt eller i overvejende grad kunne underholde en familie.

Udstykningen af husmandsbrug var officiel politik indtil ca. 1945, men i 1950’erne satte en udvikling ind, der førte til et voldsomt fald i antallet af husmandsbrug, og i dag må de betegnes som historie.

(Kilde Internet: Statshusmandsbrug).
Modellen blev færdig i 2010.

PORTNER- & VÆGTERBOLIGER VED PSYKIATRIHOSPITALET, NYKØBING SJ.

Ved indkørslen til Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland ligger to næsten ens boliger, beskrevet i tegningerne af arkitekt Kristoffer Warming som "Portner- & Vægterboliger".
I dag er det uklart, hvilken bolig der var det ene eller det andet. Fakta er, at de begge er solgt til privatboliger.
Bygningerne ligger ved hospitalets hovedindkørsel fra Egebjergvej ind til et 80 tønder land stort område med 40 bygninger, hvoraf mange store og mange med flotte detaljer. Der anslås at være brugt ca. 8 mill. mursten til byggeriet.
"Sindsygehospitalet", som det tidligere hed, blev bygget i perioden 1913-1915. Det blev taget i brug den 15. november 1915 og var fra starten fuldt belagt med ca. 600 patienter.
Det centrale anlæg med administration, kirke, brandstation, vaskeri og køkken blev opført i røde mursten, mens patientbygningerne blev bygget i flammede sten, pudset og kalket gule.
Alle patientbygningerne har navne som f.eks. "Birkehus", "Lærkehus", "Bakkegården", "Fyrrehus", "Syrenhus", "Granhus", "Bøgehus" osv.
Da hospitalet blev udvidet med "Sikringen" i 1918 var der plads til omkring 1000 patienter med ca. 700 ansatte.
Mange af bygningerne er i dag solgt eller bruges til andre formål som f.eks. Ungecenter, Odsherred Teater, Naturinstitution og Museum.
Modellerne blev færdigbygget i 2011.

KAPELLET VED PSYKIATRIHOSPITALET, NYKØBING SJ.

Da arkitekt Kristoffer Warming i sin tid tegnede Psykiatrihospitalet, som blev bygget i perioden 1913-1915, var området som en hel lille by for sig med omkring 40 bygninger.
Hospitalet ligger smukt syd for Nykøbing Sj., omgivet af Grønnehave skov, fjorden og markerne. På selve området er bygningerne afgrænsede med træer, stier og små haver.
Hospitalet havde blandt meget andet egen Brandstation, Kirke, Kapel og Kirkegård. Kirken er en del af hovedbygningen og fremstår ganske som den blev bygget i 1915. I dag er kirken underlagt Nykøbing Kirke, men kun som lejlighedskirke, og der afholdes fast kun 1 årlig gudstjeneste, juleaften om formiddagen.
Kapellet, der er opført i nyklassisk stil, er fra 1918 og består af flere rum -blandt andet hovedrummet, hvorfra bisættelserne foregik, og bagest et sektionsrum til udtagning af hjerner til forskning.
Til hospitalet og i forbindelse med kapellet hører desuden en kirkegård. Denne er helt unik af sin art med ens gravsten til alle og kvinder og mænd begravet adskilt. Den første begravelse fandt sted i august 1920 og den sidste i 1987. I denne periode er ca. 700 patienter og ansatte begravet herfra.
På hospitalskirkegården er der i dag bevaret 337 gravsteder, hvilket i væsentlig grad skyldes, at både kapellet og kirkegården er fredet.
Modellen blev færdigbygget i 2012.

BRANDSTATIONEN, VIG

Det første frivillige brandkorps i Vig blev oprettet i 1928 og var på fem mand.
Materiellet bestod af en brandsprøjte, der kunne hægtes bag på en personbil. Til daglig stod sprøjten i Forsamlingshusets stald. Man arbejdede tæt sammen med Asnæs Brandkorps, som havde en bil med slanger, men ingen pumpe.
I 1946 blev den første rigtige brandbil købt, en Ford A lastbil, som blev opbygget med siddepladser på det åbne lad til mandskabet. Samtidig i 1946 byggede man første halvdel af brandstationen, hvor brandbilen stod i den ene garage, mens kommunens vejtromle stod i den anden. Bygmestre var murermester Aage Sørensen og tømrermester Valdemar Jensen.
I 1953 blev brandstationen udvidet, og der blev indkøbt en Land Rover.
Ved kommunesammenlægningen i 1970 overgik Vig Brandvæsen til Trundholm Kommune, og materiellet blev løbende forøget.
Ved nedlæggelsen af Vig Brandvæsen og Brandstation i april 2009 rådede korpsets 16 frivillige brandmænd over en vognpark på 2 inspektørvogne, 1 automobilsprøjte, 1 Land Rover, 2 tankvogne og 1 miljøvogn.
Vig Brandstations bygninger blev i efteråret 2009 solgt til Vig Festival.
Modellen blev færdigbygget i 2012.

TIDLIGERE GRAVERBOLIG VED VIG KIRKE

Dette hus er en model af en meget gammel graverbolig som lå langs vestmuren ved siden af porten til kirkegården omkring Vig Kirke.
Hvornår huset blev bygget vides ikke. Men det vides at Søren Sørensen var ringer, graver og skatteopkræver og boede i huset frem til 1939.
Huset havde herefter flere forskellige ejere, og samtidig gjorde Fredningsmyndighederne et stort stykke arbejde for at frilægge landsbykirkerne.
Sognerådet blev inddraget i dette arbejde med tilbud om at købe huset, men mente prisen, 8.000 kroner, var for høj for et hus der skulle rives ned.
Der gik et par år, og en blikkenslager havde købt huset. Hans svigersøn, der læste til arkitekt, havde som eksamensopgave lavet tegninger til ombygning af huset med forretningslokale ud mod indkørslen til kirkegården.
Man var nu klar over, at skulle kirken frilægges, så var det nu der skulle handles. Prisen på huset var nu bare steget til 12.500 kroner. Huset blev købt og revet ned i 1960/61.

Kirkegårdsmuren er opført i kampesten og udgjorde samtidig bagmuren i huset, som fulgte murens krumning og havde vinduer ud mod kirkegården.
Modellen er færdigbygget i 2013.